Regeringen har nu meddelat att i årets budgetproposition kommer man att föreslå en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften. 

Det ska gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023. 

Rabatten blir 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att arbetsgivaravgiften blir 19,76% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. 

Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån, på överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter. 

Enligt regeringens beräkningar innebär förslaget sänkt skatt för företagen på ca 18 miljarder kr under perioden, och tanken är att detta ska vara ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten. 

I pressmeddelandet framgår det inte om rabatten även ska gälla näringsidkare i yngre åldrar, men det är högst sannolikt då tidigare ungdomsrabatter har gällt både arbetsgivaravgifter och egenavgifter.