Regeringen har nu aviserat om att ytterligare RUT-tjänster och höjt tak till 75 000 kr kommer att presenteras i årets budgetproposition. 

Föreslagna nya RUT-tjänster: 

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. 
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster. 
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering. 
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus. 

Dagens tak för RUT-avdraget är 50 000 kr, och i förslaget föreslås alltså en höjning till 75 000 kr. 

Förändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.