Under våren infördes en hel del förändringar i socialförsäkringen och i reglerna för tillfällig föräldrapenning. Anpassningar till den rådande coronapandemin. 

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande nu meddelat att många av dessa åtgärder kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande: 

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr. 
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr per dag. 
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. 
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen. 
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.