– tillfälliga regler pga corona

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att anställda ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr.

Skattefria gåvor och parkeringsförmån

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. Från denna regel finns tre undantag inskrivna i inkomstskattelagen, och det är:

  • julgåva
  • jubileumsgåva
  • minnesgåva

Om arbetsgivare erbjuder fri parkering för anställdas privata bilar, så är det också normalt en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att det kan handla om rätt rejäla belopp som anställda ska beskattas för och som som ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter, speciellt i Sveriges större städer.

Tillfällig skattefrihet för parkering

Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering ska gälla retroaktivt från och med april och under resten av 2020. Detta ska gälla alla yrkesgrupper och i hela landet.

Syftet är minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Extra skattefri gåva

Regeringen föreslår också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda från juni och fram till årets slut. Detta ska alltså gälla förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler.

Bakgrunden till detta förslag är att många företag och kommuner vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Skarpa förslag kommer i extra ändringsbudget

Regeringen meddelar att de kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget.