Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vid arbete med FoU göras med 10% av avgiftsunderlaget och avdrag kan göras upp till ett tak på 230 000 kr/företag och månad. Avdrag ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning. Avdraget får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Riksdagen har nu beslutat att taket för avdraget höjs från 230 000 kr till 450 000 kr per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften (som ingår i arbetsgivaravgifterna med 11,62%) sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%.

De nya reglerna träder i kraft 1 april 2020.