Skatteverket har skickat ut digitala blanketter för inkomstdeklarationen för AB den 3 februari. De la in en felaktig text på en deklarationsrad. Detta påverkar bara om en fysiskt blankett redan har lämnats in. Våra kunder påverkas inte alls eftersom vi lämnar in uppgifterna via filöverföring till Skatteverket.