Riksdagen har nu beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr. Höjningen till 100 000 kr gjordes 1995. Ett minimikrav på aktiekapital är en viktig del i den svenska aktiebolagsrätten. Ett borgenärsskydd och en spärr mot oseriöst och ogenomtänkt företagande, även om betydelsen minskat i takt med att miniminivån har sänkts.

Om du funderarar på att minska aktiekapitalet i befintligt bolag till 25 000 beakta att processen är omständlig och förenat med en del regler som måste följas. Notera även att det går snabbare att förbruka aktiekapitalet ju lägre det är. Ett förbrukat aktiekapitalet innebär risk för personligt ansvar.