Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år. En anställning upphör inte automatiskt när den anställde uppnår pensionsåldern. Enligt dagens regler måste arbetsgivaren...
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen av arbetsgivaravgiften ska ske genom att arbetsgivaren endast betalar...
Höjt tak för RUT-avdrag

Höjt tak för RUT-avdrag

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att taket för...