Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

En anställning upphör inte automatiskt när den anställde uppnår pensionsåldern. Enligt dagens regler måste arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked till den anställde minst en månad före dennes 67-årsdag med en förklaring om att anställningen kommer att upphöra den dagen. Anställningen avslutas då utan uppsägningstid. Lämnas inget besked i rätt tid fortsätter anställningen och vill arbetsgivaren avbryta anställningen senare krävs saklig grund.

Riksdagen har nu beslutat att anställda vars ålder är högre än LAS-åldern alltid ska kunna sägas upp utan saklig grund. Detta innebär att både den anställde och arbetsgivaren föreslås kunna säga upp anställningen utan saklig grund.

I och med att kravet på saklig grund tas bort införs regler om att en arbetsgivare som vill avbryta en tillsvidareanställning när den anställde har uppnått LAS-åldern ska säga upp den anställde. Det förenklade förfarandet med skriftligt besked för att avsluta anställningen när LAS-åldern uppnås tas alltså bort.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder ikraft i två omgångar. 1 januari 2020 träder förändringarna av äldre anställdas anställningsskydd i kraft och åldersgränserna höjs till 68 år. 1 januari 2023 höjs åldersgränserna till 69 år.