Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr.

Riksdagen har nu beslutat att taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Detta innebär en återgång till det regelverk som gällde före 1 januari 2016, då sänkningen av taket till 25 000 kronor infördes.

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.