Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat att slopa den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år. Detta i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas. För de som är födda 1937 och tidigare...
Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Huvudregeln är att en person bara kan omfattas av ett lands socialförsäkringssystem och i regel gäller arbetslandets försäkring. Det styr också var socialavgifter ska betalas. Därför ska arbetsgivare normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till...
Generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskiften i fåmansföretag

Nu har riksdagen beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag...