Den som tar emot en faktura kan enligt Skatteverket lita på en skriftlig uppgift om att betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Utbetalaren behöver alltså inte kontrollera att uppgiften är riktig. Skulle den som lämnar uppgiften inte vara godkänd för F-skatt är det denne som riskerar straff enligt skattebrottslagen.

Observera dock att utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter (och i vissa fall göra skatteavdrag) om denne känner till att den skriftliga uppgiften är oriktig (dvs om denne är i så kallad ond tro).