Ett bolag lämnade in sin årsredovisning fem månader försent till Bolagsverket. Förutom förseningsavgiften på 10 000 kr fick bolaget en företagsbot på 35 000 kr.

Peter ägde och var ensam styrelseledamot i ett mindre bolag i livsmedelsbranschen. Bolaget omsatte drygt 3 miljoner kr per år. Peter var ensam verksam i rörelsen och hade inga anställda. För räkenskapsåret 2015 lämnade Peter in bolagets årsredovisning till Bolagsverket fem månader försent. Förutom att Peter betalade en förseningsavgift på 10 000 kr blev han åtalad för bokföringsbrott. Åklagaren i målet yrkade att Peter skulle dömas för bokföringsbrott samt på att bolaget skulle betala en företagsbot på 50 000 kr.

Peter erkände att han varit sen med att lämna in årsredovisningen. Han hade en person som hjälpte honom med bolagets bokföring men Peter hade mått psykiskt dåligt vid den här tiden och hade svårt att ta tag i saker som att exempelvis ta fram underlag till årsredovisningen. Peter hade känt till att han skulle få betala förseningsavgiften men visste inte att det var straffbart att upprätta en årsredovisning försent.

När påföljden för ett brott, som i detta fall, motsvarar en månads fängelse är Ekobrottsmyndighetens riktvärde för företagsbot mellan 100 000 kr och 300 000 kr.