I juni 2018 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som vände upp och ned på begreppen, då man kom fram till att när ett företag hyr ut läkare så handlar det inte om ett tillhandahållande av momsfria vårdtjänster. Istället är detta momspliktig personaluthyrning.

Så fr.o.m 1 juli 2019 är uthyrning av vårdpersonal momspliktig. Det innebär att sådana bolag som tillhandahåller dessa tjänster måste momsregistrera sig.

Ett exempel

Ett sjukhus har problem att hitta läkare för anställning, varför man hyr in en läkare från ett företag som inte driver en vårdmottagning. Uthyrande företag har endast denna läkare anställd, och är alltså inte ett bemanningsföretag i normal bemärkelse. Det är dock ändå fråga om uthyrning av personal och kan inte ses som en sjukvårdstjänst. Det saknar betydelse att den som hyrs ut är legitimerad läkare så länge köparen är den som har ansvaret gentemot patienten.

Då det uthyrande företaget inte bedriver en vårdinrättning och därför kan det inte heller vara fråga om tjänster med nära anknytning till vård. Denna uthyrning är alltså momspliktig.