En anställd och företagare kan normalt utan förmånsbeskattning använda mobiltelefon, dator, läsplatta och annan elektronisk utrustning med abonnemang med fast avgift när den finns i arbetsgivarens lokaler. Inte heller blir det en förmån att använda utrustningen utanför ordinarie arbetsplats och arbetstider om det är av väsentlig betydelse för att utföra sina arbetsuppgifter.

Faktureras tjänster utöver de som ingår i abonnemanget som inte är av väsentlig betydelse för arbetet ska dessa förmånsbeskattas.