Datorer och telefoner i enskild firma

Skatteverket har tagit ställning till hur datorer och telefoner mm som ska användas i enskild näringsverksamhet ska hanteras skattemässigt. I princip får du avdrag för en skälig del av utgiften fördelat på nyttjandeperioden. Har t ex dator, mobiltelefon, mobil- eller...