Budgetpropen för företagare

Budgetpropen för företagare

Nedanstående har beslutats av Riksdagen som berör företagare.  Brytpunkten för marginalbeskattning blir 443.200 kr dvs 36.933 kr för 2016. Högre sociala avgifter för ungdomar redan från 1 juni nästa år. Särskild löneskatt 6,15% införs för personer vid årets ingång har...

Budgetpropen beslutad

Då är nedanstående klubbat av Riksdagen. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2016. ROT-avdraget sänks från 50% till 30% men taket på 50.000 per person och år är oförändrat. RUT-avdraget halveras till 25.000 för personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång....