Dags att anställa i enskild firma

Dags att anställa i enskild firma

Lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde För att förmå fler enskilda näringsidkare att anställa personal slipper du betala fulla arbetsgivaravgifter fr.o.m 2017. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas under 12 månader. För personer som är...

Sänkta socialavgifter för ungdomar

Från den 1 maj blir arbetsgivaravgifterna dubbelt så höga för anställda och företagare födda 1989! Då försvinner reduktionen för personer som fyller 26 i år, dvs arbetsgivaravgifterna höjs från 15,49% till normala 31,42%. Samtidigt sänks arbetsgivaravgifterna till...