Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Skattefri laddning på arbetsplatsen

Skattefri laddning på arbetsplatsen

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026. I anslutning till arbetsplatsen är ett krav Skattefritt är det om elen kommer från en...

Ingen uppräkning av statlig skatt 2024

Ingen uppräkning av statlig skatt 2024

Regeringen aviserar att man inte kommer att räkna upp skiktgränsen för statlig skatt 2024. Detta är annars något som sker per automatik och styrs av inflationen.  2023 höjdes gränsen för statlig skatt rejält, vilket regeringen fick en hel del kritik för från...

Elstöd till företag

Elstöd till företag

Precis som utlovat kommer företag i elområde 4 att få ersättning med 79 öre per kilowattimme och företag i elområde 3 med 50 öre per kilowattimme. Stödet avser förbrukning under referensperioden oktober 2021–september 2022. Från och med den 30 maj 2023 kan företag...

Skattefri laddning på arbetsplatsen

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning).  ”Närmast jämförbara bil” försvinner  Regeln...

Förlängd anståndstid för skatter

Förlängd anståndstid för skatter

Anståndstid och avbetalningsplan Anståndstiden utökas med 36 (!) månader Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare max 36 månaders anstånd med skatter och avgifter efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Regeringen hade...