Personalliggare – en framgångssaga

Systemet med personalliggare infördes 2007 för restaurang- och frisörverksamhet och 2013 för tvätteribranschen. 1 januari 2016 kom även byggverksamhet att omfattas av systemet med personalliggare.

Regeringen vill att personalliggare ska införas i ytterligare tre branscher där man anser att systemet har störst potential att motverka svartarbete. Det är

  • fordonsserviceverksamhet, dvs underhåll och reparationer av motordrivna fordon
  • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
  • kropps- och skönhetsvård (frisörverksamhet omfattas dock redan idag av systemet).

Ägare och närstående

Enligt dagens regler behöver inte enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag/fåmanshandelsbolag, dennes make och barn under 16 år registrera sig i personalliggaren. Detta undantag gäller dock inte byggbranschen.

Dessa regler vill regeringen ändra så att om man måste föra personalliggare pga att även andra personer är verksamma i näringsverksamheten, så ska även personerna ovan registreras i personalliggaren. Men om inga andra än ägare och närstående arbetar i verksamheten, så behöver man även fortsättningsvis inte föra personalliggare.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2018.