Växa-stöd för handelsbolag och aktiebolag

1 januari 2017 fick enskilda näringsidkare utan anställda en möjlighet att anställa sin första anställde med lägre arbetsgivaravgift (10.21%) – så kallat växa-stöd. Nu föreslår regeringen att växa-stödet utvidgas så att det även omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare. Istället för att betala fulla arbetsgivaravgifter ska enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöva betalas under 12 månader.

Villkor

För övrigt gäller följande förutsättningar och regler för stödet:

  • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2017
  • minst tre månaders anställning
  • arbetstiden ska uppå till minst 20 timmar per vecka
  • stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader
  • företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016 (delägare eller närstående till delägare i aktiebolag räknas inte som anställda. Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte heller.)