Syfte med registret

Som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän. På så vis ska t ex banker och finanspolis kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Tidplan

Lagen trädde i kraft 1 augusti 2017. Befintliga företag som var registrerade den 1 augusti, ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 1 februari 2018. Nya företag som registreras från och med 1 september 2017 har fyra veckor på sig att anmäla huvudman. De som registreras i augusti 2017 måste göra sin anmälan senast den 30 september 2017.  Fr.o.m 2 februari 2018 debiteras en avgift 250 kr för att skicka in anmälan via Bolagsverkets e-tjänst.

Definition huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis

  • ha mer än 25% av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare


Vem ska anmäla huvudman?

I stort sett alla bolag och föreningar utom enskilda firmor, de flesta ideella föreningar och börsnoterade bolag måste anmäla verklig huvudman.

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).