Regeringen meddelade 26 augusti att de inte kommer att lägga fram förslaget om ändrade 3:12-regler. Det innebär att det skatten på utdelning blir kvar på 20% och att schablonbeloppet enligt förenklingsregeln blir 169.125 kr för 2018, dvs vad som kan tas i utdelning om samtliga aktier ägs utan krav på eget löneuttag. Och om lön tas ut från bolaget blir utdelningsutrymmet halva totala lönen om egen tillräcklig lön tas ut.