Lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde

För att förmå fler enskilda näringsidkare att anställa personal slipper du betala fulla arbetsgivaravgifter fr.o.m 2017. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas under 12 månader. För personer som är födda 1937 och tidigare ska inga avgifter alls betalas under det första året. Några krav ställs:

  • du ska bedriva aktiv näringsverksamhet
  • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2016
  • du får inte betalt ut lön eller ersättning över 5.000 kr till annan under 2016 till det att anställningen påbörjades
  • anställningen ska omfatta minst 3 månader i följd och uppgå till minst 20 timmar per vecka
  • skatterabatten gäller inte för personer som är eller har varit anställda i annat bolag du eller närstående bedriver
  • nedsättningen gäller för lön upp till 25.000 kr