En vanlig fråga är om man som företagare ska ha bilen i firman och ta upp en bilförmån eller köra med en privat bil för firmans räkning och få ersättning med 18,50 kr per tjänstemil.

Den nuvarande modellen för beräkning av bilförmån har i huvudsak gällt från 1997. Metoden innebär att värdet beräknas efter en schablon exklusive drivmedel. Schablonen bygger på en genomsnittlig privat körsträcka på 1 600 mil per år.

Utgångspunkten när reglerna infördes var att det skulle vara kostnadsneutralt mellan privatbil och tjänstebil. Det skulle med andra ord inte ha någon betydelse om du valde att köpa bilen privat eller få en tjänstebil genom ditt företag, så länge du har en normal körsträcka privat.

Om du köper en relativt billig bil (ca 200 000 kr eller mindre) och kör relativt få privatmil (under 1 600 mil), blir skillnaden mellan tjänstebil och privatbil liten. Men beräkningarna är fortfarande till tjänstebilens fördel. Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha tjänstebil. Största anledningen till vinsten är att värdeminskningen på bilen kan tas i firman istället för privat. Dessutom tjänar du mer om du endast betalar kommunalskatt dvs tillsammans med bilförmånen tjänar mindre än brytpunkten för statlig skatt dvs 443.200 kr för 2016.

Därför brukar vår rekommendation för egna företagare vara att ta bilen i firman om du ändå tänkt byta bil var 3:e år. Men ha den privat om du kan tänka dig köra med en 5 år gammal bil. Finansiera bilen med leasing eftersom du kan dra halva momsen om du har momspliktig verksamhet. Att låta företaget betala drivmedlet lönar sig knappt om du har hög inkomst.

Observera att körjournal över tjänstekörningen ska föras oavsett om du har bilen i firman eller äger den privat och vill få ut milersättning.