Tidigare har det varit möjligt för aktiebolag har styra intäkterna beroende på när fakturan skickades för uppdrag som är på löpande räkning dvs i stort sett är timprissatta. Denna s.k. alternativregel är inte längre möjlig för bokslut som slutar efter den 10 juli 2016. Alternativregeln innebär att inkomsten från uppdraget ska redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar kunden för utfört arbete och levererat eller förbrukat material, det vill säga att intäkten ska redovisas i takt med faktureringen.

Ändringen innebär att fakturering på löpande räkning kommer endast huvudregeln att få användas. Enligt huvudregeln ska inkomsten från uppdraget redovisas i takt med att företaget utför arbetet och material förbrukas eller levereras. Det innebär alltså att företaget ska redovisa inkomster från ofakturerade arbeten som intäkt om arbetet är utfört under räkenskapsåret. Så i fortsättningen går det inte att fakturera i början av ett nytt räkenskapsår för att flytta intäkten till det nya året.