Skatteverket har meddelat att de näringsidkare (och delägare i aktie-eller handelsbolag) som har kvarskatt kommer att få sitt slutskattebesked i september istället för i december. Då reglerna säger att skatten ska vara betald senast 90 dagar efter slutskattebeskedet, innebär det betalning senast 12 december 2016, istället för 13 mars 2017, vilket gällt om beskedet kommit i december.

3 månader kortare tid att reglera skatteskulden kan säkert vara kännbart, och något att tänka på när man ser över sin likviditet.