Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat garantiavtal med Almi Företagspartner och Svensk Exportkredit (SEK) för att öka utlåningen till innovativa små- och medelstora företag och små midcap-företag i Sverige. Det handlar om ca 2,1 miljarder kr de kommande två åren till innovativa företag.

Almi kommer också – genom ett nytt mikrofinansavtal – att kunna låna ut ca 600 miljoner kr till ca 4 500 enmansföretagare och mikroföretag. Det handlar om lån till lägre ränta och utan ställda säkerheter.

Det borde alltså bli lättare att kunna lättare att få lån av ALMI för att antingen starta upp din verksamhet eller att expandera. Och till lite förmånligare ränta än tidigare.