Idag finns krav på personalliggare för restauranger, frisörer och tvätterier. Från årsskiftet utökas det även till byggbranschen. Det finns förslag att även bilverkstäder vilket inkluderar däckfirmor och bilvård, livsmedelsgrossister samt de som sysslar med kropps- och hälsovård, dvs massage, fotvård etc också ska omfattas.

Dessutom utreds om fåmansföretagare och enskilda firmor också ska inkluderas så som för byggbranschen. Det innebär i så fall extra administration för många egna företagare.