Nedanstående har beslutats av Riksdagen som berör företagare. 

  • Brytpunkten för marginalbeskattning blir 443.200 kr dvs 36.933 kr för 2016.
  • Högre sociala avgifter för ungdomar redan från 1 juni nästa år.
  • Särskild löneskatt 6,15% införs för personer vid årets ingång har fyllt 65 år.
  • 25% dyrare förseningsavgifter från Skatteverket.