Då är nedanstående klubbat av Riksdagen. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2016.

  • ROT-avdraget sänks från 50% till 30% men taket på 50.000 per person och år är oförändrat.
  • RUT-avdraget halveras till 25.000 för personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Avtrappning av jobbskatteavdraget ger högre skatt för höginkomsttagare dvs om du tjänar över 50.000 kr/månad.
  • Skattesänkning för pensionärer som tjänar mindre än 240.000 kr per år.
  • Slopat avdrag för pensionssparande som var 1.800 kr under 2015.
  • Skattereduktion för gåvor slopas.
  • Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring. 
  • Momssatsen på bio höjs från 6% till 25%. 
  • Höjning av energiskatten på bensin med 60 öre/liter och på diesel med 66 öre/liter.