Sänkt avdrag för ROT och RUT

ROT-avdraget Regeringen föreslår att subventionsgraden för ROT-avdrag ska sänkas från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår, ska dock vara oförändrat. Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer...

Höjda förseningsavgifter

Regeringen föreslår att förseningsavgifterna för sena inkomstdeklarationer och skattedeklarationer mm höjs med 25%. Bl.a kommer då en försenad inkomsdeklaration för AB kosta 6.250 kr. Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och ska tillämpas på deklarationer...