Socialavgifterna för ungdomar har under 2015 varierat både vad gäller procentsatser och åldersgränser. Riksdagen beslutade i våras att nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas helt 1 juli 2016. Nu föreslår regeringen att slopandet ska träda i kraft redan 1 juni 2016.