ROT-avdraget
Regeringen föreslår att subventionsgraden för ROT-avdrag ska sänkas från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår, ska dock vara oförändrat.

Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr. Enligt dagens regler går denna gräns vid 100 000 kr i arbetskostnad.

RUT-avdraget
RUT-avdraget föreslås sänkt från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer fyllda 65 år ska RUT-avdraget fortfarande vara 50 000 kr.

Tjänster som matlagning och mer avancerat städarbete (såsom rengöring av inomhuspool) ska enligt förslaget inte ge rätt till RUT-avdrag.