Regeringen föreslår för 2016 att grundavdraget för pensionärer höjs så att skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och pension försvinner för inkomster upp till ca 120 000 kr/år. För en garantipensionär innebär förslaget en skattesänkning mellan ca 1 400 kr och 2 300 kr per år beroende på civilstånd och kommunalskattesats.

För inkomster upp till 120 000 kr/år är skattesänkningen mellan ca 1 800 kr – 3 400 kr per år. På inkomster över ca 240 000 kr blir skattesänkningen 0 kr.

Och andra sidan föreslås att särskild löneskatt införs på ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.
Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år eller som tagit ut hel ålderspension under hela året. Den särskilda löneskatten föreslås bli 6,15% (i förra årets budgetproposition föreslogs 5,6%). Detta läggs ovanpå ålderspensionsavgiften 10,21% för personer födda 1938 och senare.

För en person som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år innebär förslaget att lönekostnaden ökar med 1 845 kr/månad vid en månadslön på 30 000 kr.