Regeringen föreslår att förseningsavgifterna för sena inkomstdeklarationer och skattedeklarationer mm höjs med 25%. Bl.a kommer då en försenad inkomsdeklaration för AB kosta 6.250 kr. Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och ska tillämpas på deklarationer och uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.