Skatteverket reder ut begreppen med anledning av att systemet med personalliggare införs för byggbranschen 1 januari 2016.

Frågan är vilka skyldigheter byggherren och den som bedriver byggverksamhet har samt hur personalliggare ska föras och hållas tillgänglig för byggherren och Skatteverket.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det kan handla om en enskild näringsidkare och alla former av juridiska personer, t ex aktiebolag.

Byggherren har följande skyldigheter:

  • göra en anmälan om registrering hos Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas på en byggarbetsplats
  • underrätta Skatteverket om en uppgift som ligger till grund för registrering ändras
  • tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen, och
  • hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.