Datorer och telefoner i enskild firma

Skatteverket har tagit ställning till hur datorer och telefoner mm som ska användas i enskild näringsverksamhet ska hanteras skattemässigt. I princip får du avdrag för en skälig del av utgiften fördelat på nyttjandeperioden. Har t ex dator, mobiltelefon, mobil- eller...

Bostaden är inte alltid tjänstestället

Var en anställd har sitt tjänsteställe har bland annat betydelse för gränsdragningen mellan tjänsteresor och privata resor. Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs arbetet på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i...