Skatteverket har tagit ställning till hur datorer och telefoner mm som ska användas i enskild näringsverksamhet ska hanteras skattemässigt.

I princip får du avdrag för en skälig del av utgiften fördelat på nyttjandeperioden. Har t ex dator, mobiltelefon, mobil- eller bredbandsabonnemang skaffats för att till väsentlig del användas i näringsverksamheten bör en proportionering av utgiften göras.

T.ex en privat dator anskaffas för 10 000 kr inklusive moms och nyttjas till hälften privat. Den ekonomiska livslängden uppskattas till fem år. Avdrag bör medges med 50% x 10 000/5 år = 1 000 kr per år i fem år. Om den del av momsen som var hänförlig till näringsverksamheten lyftes vid köpet medges dock avdrag med utgiften exklusive moms, vilket i det här fallet istället innebär ett avdrag på 800 kr per år (i fem år).

Enligt Skatteverket räknas abonnemangskostnaden för fast telefoni som är kopplat till bostaden alltid som en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill. Fastprisabonnemang för fast telefoni är därmed aldrig avdragsgilla till någon del. Separat debiterade rörliga samtalskostnader som hör till näringsverksamheten är dock avdragsgilla.