Var en anställd har sitt tjänsteställe har bland annat betydelse för gränsdragningen mellan tjänsteresor och privata resor.

Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs arbetet på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där man hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe. Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats, enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses hemmet vara tjänsteställe.

Detta medför att många gånger är det svårt att undvika förmånsbeskattning för bil då den privata körningen blir mer än ringa omfattning då bilen använs vid resorna till och från bostaden.