Från den 1 maj blir arbetsgivaravgifterna dubbelt så höga för anställda och företagare födda 1989! Då försvinner reduktionen för personer som fyller 26 i år, dvs arbetsgivaravgifterna höjs från 15,49% till normala 31,42%. Samtidigt sänks arbetsgivaravgifterna till 10,21% för personer som är yngre än 23 vid årets ingång.