Riksdagen har beslutat att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska slopas från 1 juli 2024. Slopas från 1 juli 2024 Riksdagen har nu beslutat – enligt regeringens förslag – att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024. Motivet bakom slopandet...