Sortera bokföringsmaterial

I samband med att bolaget momsregistrerades valdes en s.k. redovisningsmetod som avgör när momsen ska bokföras. Valmöjligheterna var bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden. Metoden avgör hur ditt bokföringsmaterial ska sorteras för att vi enklare ska kunna bokföra.

Bokslutsmetoden eller även kallad kontantmetoden innebär att fakturor med kredittid ska bokföras då de blir betalda. Vid årsbokslutet ska dock samtliga fakturor daterade för aktuellt år bokföras om de är obetalda vid årsskiftet.

Andra varianten är faktureringsmetoden, som innebär att fakturor bokförs både på fakturadagen i en s.k. reskontra, som sedan även på betaldagen, då fakturan bokas bort från reskontran.

Klicka på aktuell redovisningsmetod och följ anvisningarna för hur du ska sortera dina papper så att vi ska kunna hålla våra priser. I annat fall kan sorteringskostnad tillkomma enligt timdebitering.

Kontantmetoden

Bokslutsmetoden eller även kallad kontantmetoden innebär att momsen ska redovisas när en faktura blir betald, oavsett kund eller leverantörsfaktura. Vid årsbokslutet måste dock alla obetalda fakturor bokas och då även momsen.

Förbered allt material så att det är enkel att sätta in papperna i en A4 pärm.

Material ska lämnas senast 2 veckor efter utgången av den period som ska momsredovisas om du har månads eller kvartalsmoms.  Digitalt material skrivs ut, såväl fakturor som kvittenser som kan erhållas från e-handelsköp.

 1. Skriv ut bankkontoutdraget för varje månad. Bakom bankkontoutdraget sätter du de underlag som motsvarar varje transaktion på kontoutdraget. Sätt underlagen med äldsta datumet överst. Skriv gärna betaldatum på fakturorna, vilket gör det lättare för dig att sortera underlagen efter kontoutdraget. Vissa transaktioner får du inte eller behövs inte underlag för, tex överföring till Skattekontot, bankavgifter. Pricka utdraget, så ser du att du har fått med allt du ska ha med.
 2. Kvitton eller annat som är betalt kontant eller med privat kort samlas i egen hög. Även om du sammanställer flera utlägg, så samla dem under denna punkt. Häfta kvittona på hålslagen A4 sida, ej ovanpå varandra, istället så datum och belopp syns.
 3. Om bolaget har kreditkortsfaktura sätter du varje kvitto bakom, fastsatt på hålslagen A4 med äldst datum överst. Pricka utdraget, så ser du att du har fått med allt.
 4. Om någon faktura eller kvitto avser en kostnad som kan vara tveksam, dvs att Skatteverket kanske skulle kunna hävda att den är privat, ange då gärna vad inköpet avser eller vad syftet med kostnaden är om det inte tydligt framgår. T.ex bör du skriva för resekostnader vad resan hade för syfte.
 5. Om belopp och datum syns dåligt eller är svåra att hitta, gulmarkera gärna dem.
 6. Om underlaget avser flera sidor, häfta i så fall ihop sidorna, där datum och belopp framgår på främsta sida.

Faktureringsmetoden

Nedanstående sorteras separat, antingen bara efter varandra eller i plastfickor eller bakom flikar i en pärm. Kvitton sätts på hålslaget A4.

Material ska lämnas senast 2 veckor efter utgången av den period som ska momsredovisas om du har månads eller kvartalsmoms.  Digitalt material skrivs ut, såväl fakturor som kvittenser som kan erhållas från e-handelsköp.

 

 1. Leverantörsfakturor daterade i momsperioden, skriv betaldatum på om betalning skett. Eller bifoga betalningskvittens.
 2. Kundfakturor daterade i momsperioden, skriv betaldatum på om betalning skett. Eller bifoga bg-insättning eller liknande kvittens.
 3. Kvitton betalda med kreditkort läggs bakom kontoutdraget för företagskortet.
 4. Övriga kvitton betalda kontant. Skriv vem som betalt, om inte det alltid är samma person. Ev utbetalning av utlägg anges med Utlägg + namn.
 5. Skriv ut kontoutdrag för affärskontot och ev andra bankkonton månadsvis. Bocka gärna av att allt material finns med. Vissa transaktioner som tex överföringar, utbetalning från skatteverket, bankavgifter etc behövs inte särskilt underlag för.
 6. Reseräkning över ev resor med övernattning samt körjournal om du ska ha milersättning för körningar med privat bil.
 7. Om någon faktura eller kvitto avser en kostnad som kan vara tveksam, dvs att Skatteverket kanske skulle kunna häda att den är privat, ange då gärna vad inköpet avser eller vad syftet med kostnaden är om det inte tydligt framgår. T.ex bör du skriva vid resekostnader vad resan hade för syfte.