Skatterådgivning

De flesta företagare vill inte betala mer skatt än vad de måste. Den vanligaste optimeringen av skatt för en fåmansföretagare är balansen mellan lön och utdelning. Och även att senarelägga skatten kan vara aktuellt, framförallt i ett uppstartsskede när likviditeten behövs.

Rådgivning kan även handla om bolagsstruktur t.ex om du ska köpa fastighet i bolaget eller hur du smartast ska följa upp din verksamhet för att hålla koll på hur du tjänar pengar.

Det finns idag även fördelar med att ta ut viss inkomst i näringsverksamhet t.ex via enskild firma eftersom egenavgifterna rabatteras för tillfället. Men här finns en del både praktiska och regelmässiga utmaningar, det går inte att fakturera hur som helst mellan sitt egna aktiebolag och den enskilda firman.