Privat deklaration

Du kan få hjälp med din privata deklaration även om du inte driver företag. Det kan vara att du har sålt en fastighet eller bostadsrätt och vill att det ska bli rätt. Eller kanske aktieförsäljningar som är lite jobbiga att deklarera. Vi kan ge dig ett fast pris för denna hjälp. Ange bara vad du vill ha hjälp med.
Då behöver vi även kopia på köpeavtalet på den nya bostaden.

Vi behöver kompletterande uppgifter av dig för att kunna deklarera försäljningen av bostadsrätten.

Enklast mejlar du köp/försäljningsavtal till oss. Deklarationsblanketten skickar du till oss när du har fått den, så fyller vi i nödvändiga siffror och skickar tillbaka blanketten inom 5 arbetsdagar. För bostadsrätt behövs även ev uppgift om inre reparationsfond samt ev kapitaltillskott, som brukar framgå av kontrolluppgift från bostadsrättsföreningen.

Räkna samman kostnader för reparationer och underhåll för de senast 6 årens (inkl försäljningsåret). Samt eventuella grundförbättringar sedan ert köp av bostaden.

Köp av bostadsrätt:
Försäljning av bostadsrätt:
Köp av ny bostad (om du vill ha uppskov med skatten):

Vi behöver kompletterande uppgifter av dig för att kunna deklarera försäljningen av villan.

Enklast mejlar du köp/försäljningsavtal till oss. Deklarationsblanketten skickar du till oss när du har fått den, så fyller vi i nödvändiga siffror och skickar tillbaka blanketten inom 5 arbetsdagar.

Räkna samman kostnader för reparationer och underhåll för de senast 6 årens (inkl försäljningsåret). Samt eventuella grundförbättringar, t.ex ny-, till- eller ombyggnad sedan ert köp av fastigheten.

Köp av villa:
Försäljning av villa:
Köp av ny bostad (om du vill ha uppskov med skatten):

Vi behöver kompletterande uppgifter av dig för att kunna deklarera försäljningen av aktier.

Även om de flesta aktieförsäljningar färdigtrycks på inkomstdeklarationen idag, så kan det finnas tillfällen när Skatteverket inte känner till anskaffningskostnaden för sålda värdepapper.

Därför behöver vi uppgift om anskaffningskostnaden för sålda värdepapper, t.ex gamla avräkningsnotor. Om sådana underlag inte finns tillgängliga använder vi schablonmetoden.

Detta räknas som reparation eller underhåll

Du behöver räkna samman kostnaderna för reparationer och underhåll för de senast 6 årens (inkl försäljningsåret). Samt eventuella grundförbättringar sedan ert köp av bostaden. Läs mer nedan vilka kostnader som ingår.

 • att återställa bostaden i nyskick, eller det skick den hade vid till- eller ombyggnad
 • att behålla bostadens egenskaper (genom renovering).

Vid reparationer och underhåll ska du ta hänsyn till slitage när du beräknar hur stor del av utgiften du får använda. För även om förbättringen gör att bostaden är i bättre skick än när du köpte den, så slits förbättringen av ålder och användning. Här får du göra en egen uppskattning av hur mycket du ska minska din utgift för slitage.

Här ser du vad som räknas som reparation eller underhåll
 • renovering av badrum; byte av handfat, toalett och badkar
 • renovering av kök; byte av vitvaror, skåp, bänkar och luckor utan att utöka antalet skåp och bänkar
 • målning
 • tapetsering
 • omlackering av dörrar och skåpluckor
 • omkakling
 • byte av golv till samma eller likvärdigt material.

 

Detta räknas som grundförbättringar

Om du bygger till, bygger om, bygger nytt eller köper ny utrustning som inte funnits tidigare räknas det som grundförbättring. Då får du göra avdrag med hela utgiften. Byter du till ett bättre material eller en bättre byggnadsdel får du dra av en del av utgiften.

Här nedan ser du vad som räknas som grundförbättringar.

Nybyggnad

Nybyggnad är när du bygger en helt ny byggnad. Hit räknas också nyanläggning av trädgård och andra markarbeten som du bekostar själv.

 • uppförande av bostadshus, garage, carport, friggebod, friliggande växthus
 • borrning och grävning av brunn
 • nyanläggning av gräsmatta
 • plantering av träd och växter
 • sten- och plattläggning
 • staket
Tillbyggnad

Tillbyggnad är när du utökar byggnadens volym. Det behöver alltså inte bara vara en utökning av byggnadens yta, utan kan också vara en ökning på höjden.

 • utökning av byggnaden med ett extra rum
 • uppförande av inglasat uterum eller altan längs husväggen
 • utgrävning av källare eller ökning av taklutningen för att skapa en vindsvåning
Ombyggnad

Ombyggnad innebär att du ändrar byggnadens konstruktion, planlösning eller funktion. Det gör du också om du byter ut mer än enstaka delar av den bärande konstruktionen. En renovering är inte en ombyggnad om den inte har inslag av nämnda ändringar.

 • du flyttar köket till en annan plats i byggnaden eller ändrar planlösningen genom att exempelvis slå ut en vägg. Det räcker inte med att bara byta ut köksskåpen
 • du bygger ett badrum där det tidigare fanns ett förråd
 • en oinredd vind byggs om till bostadsutrymme
Nytillskott

Nytillskott är när du tillför bostaden något som inte har funnits tidigare.

 • diskmaskin
 • tvättmaskin
 • torktumlare
 • utökning av antalet köksskåp
 • fasta garderober
 • kamin

 

Byte till bättre material eller byggnadsdel

Byte till bättre material kan till exempel vara att du byter ut ett golv från plastmatta till linoleum. Beroende på om du byter till väsentligt bättre material eller till ett likvärdigt material är det olika regler.

Väsentligt bättre och dyrare

Om du byter ut en byggnadsdel eller ett visst material mot något som är väsentligt bättre och dyrare än det tidigare räknas det som grundförbättring. Men du får bara göra avdrag för prisskillnaden mellan det nya, dyrare materialet och samma, likvärdigt material som tidigare. Resterande del av utgiften kan vara avdragsgill som reparation och underhåll.

Likvärdigt material eller byggnadsdel

Om du byter till likvärdigt material eller till likvärdig byggnadsdel räknas det inte som grundförbättring utan som reparation eller underhåll. Standardförbättring av värmekälla eller vitvaror på grund av den tekniska utvecklingen (som till exempel innebär en lägre energiförbrukning), räknas också som underhåll.

Se exempel

Du har ett golv belagt med plastmatta som du byter ut mot parkettgolv åtta år innan du säljer din villa.

Det kostar 8 000 kronor att byta till parkett, men bara 3 000 kronor att byta till en liknande plastmatta. Eftersom du byter till ett väsentligt bättre och dyrare material,  får avdrag med prisskillnaden på 5 000 kronor. Det räknas som grundförbättring.

Då du har haft utgiften tidigare än femte året före försäljningsåret är det inte möjligt att göra avdrag med resterande del som reparation eller underhåll.

Så räknar du
Parkett                                   8000 kronor

Plastmatta                            - 3000 kronor

Avdrag för grundförbättring   5000 kronor

Övriga upplysningar

Lämna gärna kompletterande uppgifter eller om det är något du undrar över.

Kontaktuppgifter