Lite större bolag

Om du driver ett lite större företag med flera anställda så kanske du väljer mellan att ha en anställd ekonomiperson eller om du ska hyra in tjänsten.

Outsourcing

Det blir allt mer lönande att lägga ut sin ekonomifunktion även för lite större företag då rutinerna oftast kan skötas av en extern part på ett mer effektivt sätt. Som redovisningsbyrå sätter vi in den kompetens som behövs för olika arbetsmoment om det så är löpande bokföring eller upprättande av årsbokslut. Detta passar bolag som har svårt att fylla en hel ekonomi- eller administrationstjänst eller hitta rätt personal för att utföra ekonomiarbetet.

Insourcing

För lite större bolag kan vi även hjälpa till på plats, s.k. insourcing. Det kan vara alltifrån som en extra resurs för att kapa toppar eller inhopp vid t.ex sjukfrånvaro. Vi kan även komma in som controller eller ekonomichef/ekonomiansvarig. Det kan vara att ditt bolag behöver få ordning på ekonomiavdelningen eller bygga upp bättre rutiner för ekonomisk kontroll och rapportering. Ni kanske har någon som sköter den löpande bokföringen, men behöver hjälp med att kvalitetssäkra månadsboksluten och avsluta året med årsbokslut och årsredovisning.

Affärssystem för företag med större varuflöden

Vi har arbetat med ekonomi- och affärssystemet Pyramid sedan 1997 som passar företag med mer komplexa affärsflöden. Men även lite större företag kan med fördel använda det molnbaserad Fortnox, som passar de flesta av våra kunder. Vi hjälpa er att effektivisera bokföringen med rätt bokföringsprogram eller affärssystem som kan förenkla administrationen.

Läs mer om Pyramid