Deklarationer

Vi hjälper dig att upprätta både bolagets deklaration och de bilagor som behövs för din privata deklaration. Vi gör även enbart privata deklarationer t.ex vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt.

Den privata deklarationen är i stort sett helt ifylld när den kommer i mars. Men några bilagor måste göras som ska bifogas när du driver företag. Dessutom ska en inkomstdeklaration upprättas för bolaget. Eftersom vi har hjälpt dig med årsbokslutet så har vi de siffror som behövs för att göra deklarationerna.

Dessvärre är förseningsavgiften riktigt hög om deklarationen inte kommer in i tid. Därför föredrar vi att deklarera digitalt via Skatteverket. Då behöver inte det haka upp sig att någon underskrift saknas för att vi t.ex har hunnit komma in i semesterperioden.