Bokföring

Bokföringen är stommen för att kunna t.ex momsdeklarera, göra årsbokslut och för aktiebolag upprätta årsredovisningen som ska lämnas in till Bolagsverket samt inkomstdeklarationen till Skatteverket.

Merparten av de underlag som ska bokföras är väldigt lika, vilket gör dem enklare att bokföra, men så finns de underlag som följer speciella regelverk som t.ex representation, handel med annat EU-land, köp av digitala tjänster från utlandet och allt som angränsar till någon form av privat nytta.

Därför krävs det kunskap och erfarenhet för att uppmärksamma underlag som ska bokföras lite annorlunda. Samtidigt kan arbetet delas upp så att vissa händelser som är repetitiva som t.ex dagskassorna i en butik kan utföras av kunden.

Du kan också välja att bokföra helt själv och anlita oss bara för bokslut och deklaration. Plocka russinen ur vår kaka helt enkelt!

Det lönar sig att få hjälp med bokföringen

Av samma anledning som du kanske inte meckar med bilen ska du även fundera på att få hjälp med bokföringen. Du kanske inte har tillräckliga kunskaper som gör att det kan bli fel, du behöver lägga ner betydligt mer tid än en fackman och i slutändan kanske det ändå måste göras om.

Eftersom du vi rekommenderar att du själv sköter faktureringen till kund och betalningen av leverantörsfakturor så har du bra koll på vad för intäkter och kostnader som uppstår i verksamheten. Vi hjälper dig att sammanställa detta i bokföringen, vilket gör att du kan få månadsvisa rapporter av hur det går.

Vad är bokföring?

Lagen säger att ”affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat”.

Det här innebär att du som företagare har en skyldighet att hantera dina kvitton, fakturor och andra underlag på ett sätt som gör att Skatteverket och ev revisor kan kontrollera giltigheten och resultaten i din bokföring. Därför är det enklast att sköta detta i ett bokföringsprogram.

Observera att det ställs högre krav på kontanta köp, som måste bokföras senast arbetsdagen efter. Praktiskt brukar det vara enklast att föra dessa transaktioner i en pappersbunden kassabok.

Branscher vi har erfarenhet av

Vi har en bred branscherfarenhet, givetvis från alla våra kunder, men också från egna yrkeskarriärer alltifrån tillverkande industrin till konsumentinriktad mediabransch. Våra drygt 300 kunder sträcker sig från nystartade företag till lite större företag med några tiotal anställda.

De flesta av våra kunder driver verksamheten i aktiebolag men vi har en hel del enskilda firmor och handelsbolag/kommanditbolag också samt ett fåtal bostadsrättsföreningar, ekonomiska och ideella föreningar samt några enstaka stiftelser.

Vi har erfarenhet av följande verksamheter: Men givetvis fungerar redovisningen lika oavsett verksamhet, men ibland kan det finnas speciella regelverk att ta hänsyn till.

E-handelsbutiker

Affärsbutiker

Grossistförsäljning

Konsultverksamhet

Byggbolag & Hantverkare

Entreprenadbolag

Städbolag

Bostadsrättsföreningar

Fastighetsbolag

Fastighetsmäklare

Bevakningsbolag

Inkassobolag

Taxirörelse

Åkeri

Bilverkstad

Restaurang och gatukök

Jour- & spelbutiker

Hästgårdar

Föreningar

Filialer