Bolagsnamn

Ange 3 namnförslag på ditt bolag utifrån att namnen är upptagna. Försök få med egennamn eller geografiska tilläg, t.ex. i Malmö AB för att göra namnet unikt.
Minsta kravet på aktiekapital är 25 000 kr.

Välj räkenskapsåret, gärna bokslut mellan juni till september, då vi har mer tid att hjälpa dig med årsbokslut och årsredovisning.

Styrelse och aktieägare

Namn och personnummer för de som ska sitta i styrelse och vilka som är aktieägare. Minsta antalet är 2 personer, varav en styrelsemedlem och en suppleant. Normalt tecknar styrelsen firman, men andra personer kan också väljas. Endast födelsedata anges för utländska medborgare.

Minst en styrelsemedlem och en styrelsesuppleant måste väljas.

Beskriv kortfattat verksamheten som bolaget ska syssla med

Adressuppgifter till företaget.

Sätt in aktiekapitalet på ett nyöppnat företagskonto i ditt första namnförslag (banken vet vad som gäller). Ange nedan eller återkom senare med namn och e-post till den bankkontakt som utfärdar bankintyget.

Numera är det ett krav att registrera s.k. verklig huvudman hos Bolagsverket. Vill du ha vår hjälp med detta?

Vill du ha hjälp med företagsregistreringen till Skatteverket avseende F-skatt, moms och arbetsgivare?

Skatteverket önskar få in beräknad skatt i förväg, s.k. preliminärskatt. Eftersom det ibland kan ta lite tid innan verksamheten genererar ett överskott så kan företaget få uppskov med preliminärskatten i 3 månader.

Normalt ska företaget momsregistreras. Ska du bedriva en momsbefriad verksamhet, t.ex läkarvård behöver du inte momsregistrera företaget. Önskar du momsregistrera verksamheten?

Kommer företaget köpa från eller sälja till företag i andra EU-länder utanför Sverige?

Välj önskad momsperiod, dvs hur ofta en momsdeklaration ska lämnas in.

Bokslutsmetoden eller även kallad Kontantmetoden innebär att fakturor bokförs först när de har blivit betalda, förutom vid årsbokslutet då samtliga obetalda fakturor tas med.
Faktureringsmetoden innebär att fakturor bokförs två gånger, både på fakturadatumet samt när de har blivit betalda.

Om du tänker ta ut lön eller anställa folk inom 6 månader, så rekommenderar vi att du registrerar företaget som arbetsgivare. Annars kan du avvakta och vi registrerar företaget när löner ska börja betalas ut.

Hur många anställda beräknar du att företaget har första året?

Ange datum för beräknad första löneutbetalning

Glöm inte skriva anställningsavtal med de personer som du anställer. Vi hjälper dig gärna med vad du ska tänka på att avtalet innehåller.

Lämna gärna kompletterande uppgifter eller om det är något du undrar över.

Ovan pris inkluderar registrering till Skatteverket samt anmälan av verklig huvudman. Bolagsverkets avgift på 2 150 kr (ej momsbelagt) tillkommer.