srf_auktoriserad-nav-item

Auktoriserad redovisningskonsult, vad betyder det?

Många kallar oss för revisorer, men egentligen är det en annan yrkesroll som granskar ekonomin i ett bolag. Vi är redovisningskonsulter som upprättar redovisningen, dvs gör löpande bokföring, löner, årsbokslut och årsredovisningar åt våra kunder. Vilket en revisor inte får göra, de får så klart inte granska sitt eget arbete. Precis som det finns en auktorisation bland revisorer så finns det bland oss redovisningskonsulter.

En auktoriserad redovisningskonsult har krav på både teoretiska och praktiska kunskaper och avlägger även en tentamen som måste godkännas, senast klarade bara hälften av deltagarna sig. Konsulten måste hålla uppe kunskapsnivån med löpande utbildningar och skattekurser. Dessutom kontrolleras hela redovisningsbyrån att rutiner och dokumentation följs enligt det regelverk som satts upp som kallas REKO, Svensk standard för redovisningstjänster.

Det finns idag 2 olika branschorganisationen som auktoriserar redovisningskonsulter, Srf konsulterna samt FAR. Vi är medlemmar hos Srf konsulterna.

Auktorisationen innebär också att byrån måste ha en ansvarsförsäkring för att kunna ersätta kunden om allvarliga fel skulle inträffa som leder till ekonomisk skada.